SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ ?

Örneğin ; İhtiyaç duyduğunuz Perfore Seslendirme ile ilgili detaylı bilgi almak ister misiniz?

Perfore Seslendirme Hakkında

Perfore teknik olarak yan yana eşit aralıklarla ve eşit genişlikler ile açılmış delikler anlamına gelmektedir. Eski sinema ve fotoğraf filmlerinin yanlarındaki film boyunca devam eden delikler herhangi bir kağıdın istenen yerden düzgün bir şekilde yırtılmasını sağlamak için kağıt boyunca yapılan düz delikli izleri perfore için örnek verilebilir. Perfore seslendirme ise bambaşka bir konudur. Perfore seslendirme bir video görüntüsünün arka plandan seslendirilmesi anlamına gelir. Örneğin bir haber videosu görüntülenirken görüntüyle ilgili haber ve bilgi verilmesi bir perfore seslendirmesidir. Perfore seslendirmeyi tam olarak muhabirler ya da metin yazarları tarafından kaleme alınan haber ve program metinlerinin görevli sunucu tarafından kurgu öncesi stüdyoda seslendirilmesi olarak tanımlayabiliriz.


Perfore seslendirme tüm seslendirme dalları içerisinde belki de en ciddiyet gerektirenidir. Görüntüde anlatılmak istenen konuyu destekleyecek bir ses kullanılması oldukça önem arzeder. Haber alanında çoğu zaman Perfore Seslendirme ile DSF karıştırılmaktadır. DSF (Doğal ses fonda) VTR’lerde sadece görüntüler ve olay yerinden alınan sesler kurgulanmıştır. DSF lerde perfore seslendirme söz konusu değildir. Yani izleyiciler görüntüleri izlerken haber spikeri metni anında seslendirir. Genellikle son anda yetişmiş haberlerde ya da gelişmeye devam eden haberlerde bu yöntem uygulanır. Görüntü ile metnin birebir örtüşmesini sağlamak zor olduğu için perfore seslendirme tercih edilmez. Perfore seslendirme genellikle haber bültenleriylebirlikte anılan bir terimdir.Haberi sunan spikerin dışında verilen görüntünün alt metinlerini seslendiren pek çok başarılı perfore seslendirmeni bulunmaktadır. Onların sesleri her haber bülteninde sıkça duyduğumuz seslerdir. Perfore seslendirme zaman zaman muhabirlere yaptırılsa da konunun etkisini arttırmak adına profesyonel perfore seslendirmenleri tarafından gerçekleştirilmelidir.


1990larda özel televizyonların açılmasıyla özel stüdyolarda açılmaya başlamıştır. Bu dönemde tiyatro kökenli olmayan alaylı denilen pek çok başarılı seslendirme sanatçısı yetişmiştir. Bunun yanısıra haber bültenleri ve programları da artmış perfore seslendirmenlerine daha çok ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Günümüzde özellikle haber alanında perfore seslendirme için erkek sesler tercih edilmektedir.Haberde kadın perfore seslerin genellikle muhabir alt yapılı olduğu dikkat çekmektedir. Erkek perfore seslendirmenler özellikle ana haber bültenlerinin vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Eskiden perfore, eski makara film şeritlerinin kenarında bulunan deliklere verilen isimdi. Bu şeritlerin üzerinde ses kaydının yapılabilmesi için üzerinde bir bant bulunurdu. Deliklerle bütünleşmiş olan bu bantlara perfore adı verilirdi. Daha sonra bu bantlar artık kullanılmadığı için seslendirmede bir terim olarak kaldı. Görüntülerin üzerine yapılan seslendirmeye perfore seslendirme denmeye başladı.


Televizyon için yazılan bir haber gazeteden farklı olarak görüntüyle paralel iletilmek zorundadır. Burada ses dikkati yoğunlaştırmak ve izleyicinin kendini izlediği konuya kaptırmasını sağlamak için kullanılır. Bu nedenle haber ve benzeri konuların ayrıca okunması gerekir. Buna da perfore seslendirme denir. Sunuculuk ve spikerlikteki hitap ve sunum kriterleri reklam ve dublaj okumalarından oldukça farklıdır. Bir haber ya da perfore seslendirme ile reklam seslendirme şüphesiz ki birbirinden oldukça farklıdır. Reklam seslendirme için çok daha fazla pratik ve biraz da müzik bilgisine ihtiyaç vardır. Perfore seslendirme gerçekleştirilirken amaç sadece bilgi vermektir.


Neden ? Seslendirme Ajansı

Herkesin bir hikayesi var. Belki sayfalar dolusu, belki birkaç satır. Biz; paylaşmak istediğiniz hikayenizi en doğru sesle buluşturuyor , bir bakıma sesli düşünmenize yardımcı oluyoruz. Bu bağlamda, kimi zaman, Markanızın bir mühür kadar etkili olmasını, kimi zaman, yarattığınız bir karakterin şarkılar söylemesini, kimi zaman da sizi arayanların, güçlü bir merhabayla karşılanarak, hakkınızda fikir sahibi olmalarını sağlıyoruz. İşimiz sadece ses gibi görünsede, bir projenin hayata geçebilmesi için gerekli olan fikir, slogan, senaryo, kurumsal şarkı, marş gibi pek çok creative konuda da hizmet veriyoruz.